Om Sync

Sync AB startade hösten 2006 och ägs och drivs av Patrik Törlind. Efter att ha arbetat inom Sonys professionella avdelning under nära 10 år, då inom olika segment och i flera olika länder valde jag att starta eget. Tiden på Sony var det fokusering på större AV (Audio visuella) och IT projekt lokalt som globalt där det gällde att lösa kundernas önskemål och förverkliga detta i tekniska lösningar. Ofta gällde det att ta fram och integrera lösningar som inte finns att köpa ”på hyllan” för att skapa en unik position för er som kund.

Stora företag har sina fördelar, dock också sina nackdelar. Syncs fördel är att det finns lång erfarenhet och stor kunskap från marknaden och ett stort företag men även en oerhörd flexibilitet då Sync är ett litet effektivt bolag . Erfarenhet gör också att Sync har möjligheten att plocka ”russinen ur kakan” gällande såväl produkter på marknaden som kompetent personal/företag beroende på projektets art. Detta för att optimera lösningen för kunden och se till helheten.

”Ett litet företag gör er till större kund”

Patrik Törlind
Sync AB