ICA

Sync har projekterat och installerat flertalet konferensrum såväl på HK i Solna, som på IT-huset i Sundbyberg, Västerås, Växjö, Umeå och har flera andra pågående projekt i Sverige, vilket vi hoppas kunna presentera mer i detalj lite senare. Till dags dato så har vi installerat ungefär 80 konferensrum.

ICA har liksom Intrum Justitia önskat att större ytor kan nyttjas för presentationer då det är väldigt hårt tryck på nuvarande konferensrum. På ICA HKs matsal i Solna installerade vi en oerhört diskret lösning – så diskret att en ICA anställd frågade var den fanns. Det är ett betyg vi är stolta över!