Santander

Sync har fått förtroendet att leverera samtlig AV-teknik till Santander Consumer Bank. Ledorden har varit en önskan om en så framtidssäker teknik som möjligt, estetik och ett system som förenklar användandet för de anställda.

Santander valde också att enbart satsa på digital uppkoppling kombinerat med att även prova på den senaste tekniken såsom interaktiva whiteboards, trådlösa uppkopplingar och fantastiska virtuella fönster i styrelserummet där de med (24 olika) knappar kan välja sin favorit konst eller utsikt!

https://www.instagram.com/p/3jkKBrC1t9/

Samsung 95” i Santanders styrelserum:
https://www.instagram.com/p/8XVpFFC1uh/