Löplabbet

Löplabbet ändrade sin strategi centralt genom att införa digital skyltning i deras butiker. Detta för att snabbt kunna nå ut till sina butiker med kampanjer och erbjudanden tillsammans med deras leverantörer. Kombinationen av digitalt media tillsammans med produkter i skylfönstret visade sig vara en väldigt lyckosam kombination.

Inledningsvis testades digital skyltning på två av deras tre butiker på Kungsgatan i Stockholm. Testen föll mycket väl ut så Löplabbet beslöt då att expandera till övriga butiker i landet. April 2013 så har vi sammanlagt installerat i 11 butiker från Malmö i söder till Stockholm i norr.

Bilder