Santander

Sync har juni 2015 installerat ett att av världens största Network HD med Wyrestorm där Santander huserar med nio separata kanaler av intern kommmunikation och totalt 90 st skärmar.

Santanders interna kommunikation bygger på bl a extern som intern kommunikation med även automatiserade lösningar för att visa processer internt på olika avdelningar.

Wyrestorms Network HD är ett oerhört effektiv sätt att sprida digital skyltning/kommunikation på då vi kan kan centralisera tekniken och minska kostnader på mediaspelare och licenser.