Samtrafiken

Sync har assisterat Samtrafiken med att projektera bl a kanalisation för el, nätverk i deras projekt och nya lokaler vid T-centralen i Stockholm. Vi hjälpte även Samtrafiken med en budget ner på kabelnivå för att de skulle få ett bättre grepp om deras totala budget. Inspirerande med Samtrafiken är att de väldigt gärna ville kika på och implementera ny teknik som höjer deras image ytterligare, utöver de fantastiskt anrika lokaler som de huserar i.