Digital Signage (DS)

Digital Signage (DS) är en stor del inom Sync. DS handlar om att styra information till skärmar till t ex butiker, köpcentrum för att optimera information, kampanjer till önskade tider för att på så sätt även optimera försäljningen. DS används även inom företag för intern alt extern kommunikation i t ex lunchrum, receptioner etc men även för imagehöjande faktor för den enskilde butiken eller helt enkelt som underhållning medans kunden väntar på sin tur. Sync kan tillsammans med partner erbjuda er ett unikt koncept där även processer för er personal och analys av kombinerade försäljningsåtgärder genomförs för ett lyckat projekt. Kontakta oss för ytterligare information.